เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจร บริเวร หมู่ 10 บ้านนิยมชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ทำการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจร บริเวร หมู่ที่ 10 บ้านนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี