รณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(5ส.)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565
นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(5ส.) ณ วัดชัยมงคลวนาราม(วัดดงหลุ่ม) หมู่ที่ 3 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี