เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม

วันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี