sumnak niyomchai

เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ซ่อมท่อประปาบริเวณสระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปาบริเวณสระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนแคป หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนแคป หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ยกสเมิร์ซ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

รณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(5ส.)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(5ส.) ณ วัดชัยมงคลวนาราม(วัดดงหลุ่ม) หมู่ที่ 3 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี