เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนแคป หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนแคป หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี