ออกสำรวจเส้นทางน้ำตกเตาต้น บ้านดงหลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำตกเตาต้น บ้านดงหลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกเตาต้น บ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

Leave a Comment