มอบของอุปโภค-บริโภค ให้ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยรองปลัด อบต.นิยมชัย และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบของอุปโภค-บริโภค ให้ผู้ยากไร้ ราย นายบุญรอด ศรีสุขา หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 

Leave a Comment