ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม

วันที่ 23 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
🙏🙏องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย🙏🙏
#ขอบคุณช่างประปาของเราวันถึงแม้จะวันหยุดก็มาให้ตลอด