ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำ้สียในอาคาร พ.ศ. 2566

ข้อบัญยัติบ่อดักไขมัน อบต.นิยมชัย