กิจกรรมจิตอาสา เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (5 ส.)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (5 ส.) ณ วัดเนินศิลาวงษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment