เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมไฟทาง หมู่ 11 บ้านประดู่งาม

  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมไฟทาง บริเวรหมู่ที่ 11 บ้านประดู่งาม องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี   ผู้เยี่ยมชม : 11 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

เจ้าหน้าที่กองช่างเปลี่ยนถ่านกรองน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนถ่านกรองน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผู้เยี่ยมชม : 14 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »