จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดงน้อย ซอยบ้านลุงผึ้ง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง