ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมใช้ในโครงการโคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒณธรรมไทย จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย และ สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดงน้อย ซอยบ้านลุงผึ้ง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง