ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ บริเวณ สายทางไปเขาถ้ำพระ หมู่ที่3 บ้านดงหหลุ่ม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินซ่อมท่อพีวีซี พร้อมกลบดินและเกลี่ยปรับแต่ง บริเวณ หมู่ที่3 บ้านดงหลุ่ม หมู่ที่5 บ้านรังเตี้ย และหมู่ที่10 บ้านนิยมชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง