ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 รับเด็กที่มีอายุครบ 2 ขวบและ3 ขวบ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในวันและเวลาราชการ ข้อมูลผู้ติดต่อ นายศิรภาส  จังอินทร์        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์.  092-9604145 นางสุรางค์พิมล  ชูแทน     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังแขม เบอร์โทรศัพท์.  092-9202512 นางสำเนียง   บุญมี        คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) ศพด.บ้านดงน้อย เบอร์โทรศัพท์.  093-1795091 นางสาวณัชญ์ชญานนท์  เจริญวัย      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์.  083-7945541

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คศล. พร้อมรางวีและบ่อพักจำนวน 15 บ่อ บริเวณบ้านนายบุญธรรม บุญอ้อย ถึงบ้าน นายถ่อน วัศวงษ์ หมู่ที่7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ วัดเกาะโบสถ์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ซ่อมท่อประปาบริเวณสระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปาบริเวณสระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี