ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

สาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอสระโบสถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแขม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (5 ส.)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (5 ส.) ณ วัดเนินศิลาวงษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ดำเนินการซ่อมท่อประปา ณ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมท่อประปา ณ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  

ประชุมการจัดทำแผนพลังงานชุมชน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ต้อนรับคณะพลังงานจังหวัดลพบุรี มาให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตำบลนิยมชัย

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ 3 บ้านดงหลุ่ม และหมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและสำนักปลัด ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ หมู่ที่ 3 บ้านดงหลุ่ม และหมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัดและเจ้าหน้าที่กองคลัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ครัวเรือน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดและเจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จำนวน 2 หลัง และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเข้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย