โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด (Covid -19)

วันที่ 25 เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19
ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 3 บ้างดงหลุ่ม จำนวน 3 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านรังเตี้ย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเกลือ จำนวน 2 ครัวเรือน และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ครัวเรือน

1 thought on “โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด (Covid -19)”

  1. สมัย

    ขอบคุณนายกหนึ่งและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัว มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด 19 ในคราวนี้ด้วยครับ

Leave a Comment