โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ได้เริ่มดำเนินการโครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อ Face Shield และ จัดทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกให้กับประชาชน และหน่วยงานของทางราชการ พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับหน่วยงานที่มีการติดต่อกับประชาชน