เจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนเสมิร์ซ หมู่ที่ 10 บ้านนิยมชัย

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงสเมิร์ซ หมู่ที่ 10 บ้านนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี