เจ้าหน้าที่กองช่าง เช็คระบบประปา หมู่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง เปลี่ยนเบรกเกอร์ ระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี