เจ้าหน้าที่กองช่าง ตัดหญ้าบริเวรแทงค์น้ำประปา หมู่ที่ 11 บ้านประดู่งาม และ หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดย นายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างตัดหญ้าบริเวรแทงค์น้ำประปา หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี