เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมไฟทาง หมู่ที่ 3 บ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านวังมโนราห์ และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า

วันที่ 18 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมไฟทาง หมู่ที่ 3 บ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 12 วังมโนราห์ และ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี