เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์

วันที่ 15 กันยายน 2566 นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี