เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมประปา หมู่ที่ 11 บ้านประดู่งาม

วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมประปา หมู่ที่ 11 บ้านประดู่งาม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี