เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.3 บ้านดงหลุ่ม

 

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 บ้านดงหลุ่ม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี