เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมประปา หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย

วันที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี  (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 2 บ้านดงน้อย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี