เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมไฟทาง หมู่ 12 บ้านวังมโนราห์

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมไฟทางบริเวร หมู่ที่ 12 บ้านวังมโนราห์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี