ออกสำรวจ วัดธรรมวงศ์ ม.7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกพื้นที่สำรวจวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย วัดธรรมวงศ์ (วัดเขาถ้ำ) ม.7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลนิยมชัย  ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

Leave a Comment