สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเตาต้น บริเวณบ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเตาต้น บริเวณบ้านดงหลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลนิยมชัย เพื่อสำรวจเส้นทางเข้าออกน้ำตกและวางแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติของตำบลนิยมชัย

 

Leave a Comment