ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเสนอร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566