เจ้าหน้าที่กองช่าง ตั้งลูกลอย หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ตั้งลูกลอย หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี