ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30น. พ.ต.อ.ทศพล ทองใบ ผกก. สภ.สระโบสถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม
(red arrow right) เข้าพบนายก อบต.นิยมชัย รองนายก อบต.นิยมชัย ปลัด อบต.นิยมชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม.5 เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการ”RTP Cyber village” และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สตช.กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

Leave a Comment