รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพั