มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดและเจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน จำนวน 2 หลัง และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยเข้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง

Leave a Comment