มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน พื้นที่ตำบลนิยมชัย หมู่ 3 , 5 , 6 และ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566