มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นำโดยนายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ครัวเรือน

Leave a Comment