มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัดและเจ้าหน้าที่กองคลัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการระบาดของโรค Covid-19 ไว้ใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ณ หมู่ที่ 6 บ้านด่านจันทร์ จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ครัวเรือน

Leave a Comment