พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี พ.ศ.2565  เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ วัดวิเวกวังทอง หมู่ที่ 6 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

Leave a Comment