ประชุมการจัดทำแผนพลังงานชุมชน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ต้อนรับคณะพลังงานจังหวัดลพบุรี มาให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตำบลนิยมชัย

Leave a Comment