“ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ร่วมกิจกรรม  ทางนี้มีผล  ผู้คนรักกัน  ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ