องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ติดต่อ อบต.นิยมชัย

ท่านสามารถติดต่อ อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

อีเมล

saraban@niyomchai.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร

036-689758/036-689946

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

ส่งข้อความ

แผนที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย