ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เป็นตราสัญลักษณ์ที่มีพื้นฐานมาจากการก่อตั้งหมู่บ้านของอำเภอสระโบสถ์เมื่อครั้งอดีต การสร้างบ้านเรือนครั้งแรกของหมู่บ้านสระโบสถ์ เริ่มขึ้นตรงบริเวณต้นมะขามใหญ่ข้างอุโบสถหลังเก่าของวัดสว่างอารมณ์ มีประมาณ 3-4 หลังคาเรือน จึงเริ่มสร้างวัดสระโบสถ์ขึ้น ด้วยการขุดสระน้ำแล้วนำดินมาปั้นเป็นก้อนอิฐขนาดใหญ่เพื่อสร้างอุโบสถ จึงได้ชื่อว่า บ้านสระโบสถ์ เพราะมีสระน้ำและอุโบสถอยู่ใกล้เคียงกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

คำอธิบายตราสัญลักษณ์

ต้นไม้  หมายถึง  ต้นมะขามที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมบริเวณพื้นที่ให้เกิดความร่มเย็น 
เจดีย์ วัด  หมายถึง  วัดสว่างอารมณ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบ้านเรือนในระยะแรกเริ่มของการก่อตั้งชุมชน
ด้านข้างมีสระน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการขุดดิน เพื่อนำไปสร้างอุโบสถ เป็นที่มาของชื่ออำเภอสระโบสถ์
ด้านหลังมีแนวเขา แสดงถึงทิวเขาทอดยาวในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565