ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 11

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 16.10 น. เจ้าหน้าที่ อบต.นิยมชัย ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment