ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ อบต.นิยมชัย ดำเนินการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4 บ้านเขาหมูมัน ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment