ดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 9

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ อบต.นิยมชัย ดำเนินการซ่อมไฟทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 จุด เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

Leave a Comment