ดำเนินการซ่อมท่อประปา ณ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นายชุมเมฆ มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมท่อประปา ณ หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

 

Leave a Comment