ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ 3 บ้านดงหลุ่ม และหมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย โดยนายชุมเมฆ มหาโยธี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและสำนักปลัด ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ณ หมู่ที่ 3 บ้านดงหลุ่ม และหมู่ที่ 11 บ้านสามแยกประดู่งาม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment