องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

คุยกับนายกหนึ่ง

ผมนายชุมเมฆ มหาโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

ท่านสามารถส่งข้อความถึงนายกหนึ่งโดยตรง ตามแบบฟอร์มด้านล่างได้ทันที