คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดการทำลายบัตรเลือกตั้ง บริเวณ ด้านข้างสำนักงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย