กิจกรรมเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.

1 thought on “กิจกรรมเคารพธงชาติ”

  1. นิคม

    ขอเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ที่ อบต.นิยมชัย แสดงความความจงรักภักดีฯต่อสถาบันในครั้งนี้

Leave a Comment