สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข  
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของด็กเล็ก บ้านวังแขมเปิดอ่าน
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของเด็กเล็ก บ้านห้วยเขว้าเปิดอ่าน
     โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยเขว้าเปิดอ่าน
     โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านนิยมชัยเปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางโภชนาการเปิดอ่าน
     โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของเด็กเล็ก บ้านด่านจันทร์เปิดอ่าน
     โครงการผู้สูงอายุกำลังดีเปิดอ่าน
     โครงการณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของเด็กเล็ก บ้านดงน้อยเปิดอ่าน
     โครงการ อสม.เคาะประตูบ้านต้านโรคความดันโลหิตสูงเปิดอ่าน
     โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเปิดอ่าน
     โครงการ ส่งเสริมผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     โครงการรวมพลังป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชนเปิดอ่าน
     โครงการแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนเปิดอ่าน
     โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเปิดอ่าน
     โครงการ ชุมชนใส่ใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกเปิดอ่าน
     โครงการ คืนคนดีสู่สังคมเปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 660,403

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :